Regulamin

PRZED ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA ZAPOZNAJ SIĘ Z REGULAMINEM, POZWOLI TO NA O WIELE ŁATWIEJSZĄ I SZYBSZĄ WSPÓŁPRACĘ

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

– każdy Klient jest zobowiązany zapoznać się z regulaminem
– nieznajomość regulaminu nie zwalnia Klienta z zawartych w nim zasad.
– zamówienie składa się poprzez wysłanie wiadomości mailowej i wypełnienie formularza zamówienia
– kolory produktów na zdjęciach mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych, za względu na indywidualne ustawienia monitora i różnice barwne pomiędzy kodowaniem kolorów RGB, a CMYK
– odesłanie wypełnionego formularza zamówienia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu
– komunikacja pomiędzy sprzedającym, a kupującym powinna odbywać się w jednym wątku mailowym – dla sprawniejszej realizacji zamówienia
– sprzedawca zastrzega sobie możliwość publikowania zdjęć wykonanych produktów na stronie internetowej i na portalach społecznościowych
– Artirea nie wykonuje projektów zewnętrznych – stworzonych przez innych autorów. 
 

2. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ I WARUNKI ZAKUPÓW

 

2. 1. Sposób realizacji zamówienia standardowego
– Kupujący dokonuje zakupu produktów poprzez wysłanie wiadomości mailowej do Artirea i wypełnienie formularza zamówienia.
– Przed złożeniem zamówienia konieczny jest kontakt mailowy (artirea.kc@gmail.com).
W mailu kupujący podaje: datę ślubu (w tytule), liczbę potrzebnych zaproszeń (w treści), – wzór zaproszenia. 
– Po otrzymaniu maila Artirea wysyła do zamawiającego kosztorys
– Po zapoznaniu się z kosztorysem zamawiający wysyła odpowiedź, czy decydujecie się na złożenie zamówienia i ponownie określa finalną ilość zaproszeń. 
– Po otrzymaniu informacji dotyczącej modelu i ilości zaproszeń Artirea odsyła do kupującego maila zawierającego formularz zamówienia i niezbędniki ukazujące przykładowe teksty zaproszeń, sentencje, czcionki, itp.
– Kupujący zobowiązuje się jak najdokładniej wypełnić formularz. Kupujący zobowiązuje się wypełnić formularz, wydrukować go, podpisać własnoręcznie i odesłać jego skan na adres mailowy Artirea. Wypełnienie i odesłanie formularza jest równoznaczne z zawarciem transakcji i podjęciem zobowiązań przez obie strony (kupujący zobowiązuje się zapłacić za usługę, Artirea zobowiązuje się do wykonania zleconej usługi).
– Po otrzymaniu uzupełnionego formularza Artirea potwierdza przyjęcie zlecenia. Po tym fakcie tworzy elektroniczny projekt zaproszenia i wysyła go do zamawiającego w celu akceptacji. Trwa to maksymalnie 3-4 dni robocze.
– Zamawiający po zapoznaniu się z projektem mailowo informuje o ewentualnych uwagach i poprawkach. Zamawiający ma prawo do dwóch tur poprawek. 
-Artirea zobowiązuje się nanieść zgłoszone poprawki (o ile są one możliwe) i odesłać projekt do zamawiającego w celu ostatecznej akceptacji.
– Po zaakceptowaniu przez zamawiającego ostatecznego projektu Artirea przystępuje do właściwej realizacji zamówienia. Trwa ona maksymalnie 10 dni roboczych (w przypadku zamówienia do 110 sztuk, lub 14 dni roboczych powyżej 110 sztuk), a czas ten liczony jest od ostatecznego zaakceptowania projektu, albo wpłaty pieniędzy na konto – w zależności, która z czynności została dokonana jako ostatnia. Najpóźniej dzień po wskazanym okresie przesyłka zostaje nadana. 
– O wysyłce zaproszeń na wskazany adres zamawiający zostanie poinformowany mailowo.
 
2. 2. Sposób zamawiania próbek
– Zamówienia do 10 sztuk traktowane są jako próbki. Oznacza to, że do kupującego wysyłany jest wzór zaproszenia z losowymi danymi takimi jak: tekst zaproszenia, czcionki, ozdobniki itp.
– próbki są odpłatne, a ich koszt jest taki sam jak koszt zaproszeń bez personalizacji.
– próbki nie są modyfikowane kolorystycznie.
– Przed złożeniem zamówienia konieczny jest kontakt mailowy (artirea.kc@gmail.com).
– W mailu kupujący podaje: adnotację „próbki” (w tytule), imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, telefon kontaktowy, adres do wysyłki, ilość zaproszeń (od 1 do 9), – wzór zaproszenia – jeśli zamawiacie jedną próbkę lub wzory zaproszeń – jeśli zamawiacie do 10 sztuk. Najlepiej jednak podesłać zdjęcie zaproszenia, które Was interesuje.
– Po otrzymaniu powyższych danych wysyłamy do zamawiającego końcowy kosztorys wraz z numerem konta do wpłaty i terminem płatności. 
–  Po wpłacie pieniędzy na nasze konto rozpoczynamy realizację zamówienia. Trwa ona maksymalnie 4-5 dni roboczych.
–  O wysyłce zaproszeń na wskazany przez zamawiającego  adres zostaniesz poinformowany drogą mailową    
 
2. 3. Sposób zamawiania dodatków
– Ze względu na to, iż dodatki robione są ręcznie Artirea posiada pewne limity zleceń, jakie jest w stanie wykonać w danym czasie, dlatego zamówienie na dodatki należy kierować maksymalnie do 1 miesiąca przed ślubem.
– Kupujący dokonuje zakupu produktów poprzez wysłanie wiadomości mailowej do Artirea i wypełnienie formularza zamówienia dodatków
– Przed złożeniem zamówienia konieczny jest kontakt mailowy (artirea.kc@gmail.com).
– W mailu  zamawiający podaje: datę ślubu (w tytule), rodzaj i ilość poszczególnych dodatków.
–  Po otrzymaniu maila z uzupełnionym formularzem Artirea wysyła do Państwa cennik.
–  Po zapoznaniu się z kosztorysem zamawiający wysyła odpowiedź, czy decyduje się na złożenie zamówienia.
–  Po otrzymaniu potwierdzenia Artirea wysyła formularz zamówienia i niezbędniki ukazujące przykładowe teksty, sentencje, czcionki, itp.
– Kupujący zobowiązuje się jak najdokładniej wypełnić formularz. Kupujący zobowiązuje się wypełnić formularz, wydrukować go, podpisać własnoręcznie i odesłać jego skan na adres mailowy Artirea. Wypełnienie i odesłanie formularza jest równoznaczne z zawarciem transakcji i podjęciem zobowiązań przez obie strony (kupujący zobowiązuje się zapłacić za usługę, Artirea zobowiązuje się do wykonania zleconej usługi).
– Po otrzymaniu uzupełnianego formularza Artirea potwierdza przyjęcie zlecenia. Po tym fakcie zamawiający oczekuje na projekt wybranych dodatków. (Czas oczekiwania na projekty dodatków jest różny w zależności od tego, jaka ilość różnych dodatków została zamówiona)
– O czasie oczekiwania zamawiający zostanie poinformowany mailem.
– Po otrzymaniu projektów i zapoznaniu się z nimi, zamawiający mailowo informuje Artirea o ewentualnych uwagach i poprawkach
– Artirea zobowiązuje się do naniesienia poprawek i odesłania poprawionego projektu do zamawiającego.
– Po zaakceptowaniu przez zamawiającego ostatecznego projektu i po wpłacie pieniędzy na konto Artirea przystępuje do właściwej realizacji zamówienia. (Czas oczekiwania na realizację zamówienia jest różny w zależności od tego, jaka ilość różnych dodatków została zakupiona – o czasie oczekiwania zamawiający zostanie poinformowany drogą mailową).
– O wysyłce dodatków na wskazany adres zamawiający zostanie poinformowany mailowo

2. 3. Zamówienia indywidualne
– Istnieje możliwość wykonania indywidualnego projektu spoza dostępnych worów.
– Klient podsyła do Artirea „paletę inspiracji ślubnych”, swój pomysł, lub opis pomysłu.
– Artirea zapoznaje się ze szczegółami i przesyła do klienta wstępny koncept zaproszeń i dodatków ślubnych.
– klient po zapoznaniu się z grafikami wybiera to najbardziej odpowiednie dla niego.
– Artirea przystępuje do wyceny zamówienia, określając wstępny koszt zaproszeń i dodatków ślubnych projektowanych indywidualnie oraz przesyła do zainteresowanego formularz zamówienia indywidualnego wraz z potrzebnymi niezbędnikami odnoszącymi się do teksów zaproszeń, zawieszek, czcionek itp. 
– Po odesłaniu wypełnionego formularza do Artirea klient wpłaca kwotę w wysokości 150 zł. Jest to opłata za projekt, która nie jest zwracana, gdy klient postanowi po otrzymaniu projektu odstąpić od zamówienia. Kwotę w wysokości 150 zł dolicza się do całości zamówienia. 
– W przypadku projektu indywidualnego konieczna jest opłata za projekt w wysokości 150 zł.
– Artirea na wykonanie projektu indywidualnego ma 8 dni roboczych od momentu przesłania formularzy oraz opłaty za projekt
– klient gdy otrzyma projekty zobowiązany jest do określenia swoich zmian i korekt w projekcie oraz przesłanie tych uwag w informacji mailowej. 
– po akceptacji projektów Artirea przesyła końcową wycenę za zamówienie, która jest zgodna z wcześniej ustaloną ceną za zaproszenia i dodatki i jest proporcjonalna do ilości wybranych zaproszeń. 
– Po wpłacie pieniędzy za zamówienie Artirea rozpoczyna zlecenie. Właściwa realizacja zamówienia w tym wypadku wynosi 10-14 dni roboczych.
-Adaptacja projektu indywidualnego: w przypadku adaptacji projektu nadesłanego przez klienta, Artirea wycenia indywidualne koszt adaptacji na potrzeby druku.
– Artirea zastrzega sobie możliwość publikacji projektu indywidualnego nadesłanego przez klienta na swojej stronie internetowej
 

2. 5. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 
– Zamówienia złożone w dzień roboczy po godzinie 16.00, w soboty, niedziele oraz święta będą realizowane i rozpatrywane w pierwszym dniu roboczym.
 
2. 5. 1. Zamówienie zaproszeń
– Czas realizacji zamówienia standardowego to maksymalnie 10-14 dni roboczych.
– Czas realizacji zamówienia w przypadku zamówień standardowych liczony jest od momentu ostatecznej akceptacji elektronicznego projektu, albo od momentu wpłaty pieniędzy na konto Artirea –  w zależności od tego, która z czynności została wykonana jako ostatnia
 
2. 5. 2. Zamówienie próbek
– Czas realizacji zamówienia próbek to maksymalnie 4-5 dni roboczych.
– Czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu otrzymania przez sprzedającego niezbędnych danych dotyczących zamówienia i wpłacie pieniędzy na konto Atrirea.
 
2. 5. 3. Zamówienie dodatków
– Czas realizacji zamówienia na dodatki jest różny w zależności od ilości i rodzaju zamawianych dodatków.

– O czasie realizacji zamawiający jest informowany mailem.

2.5.4. Zamówienia indywidualne.
– Czas realizacji zamówienia indywidualnego to maksymalnie 10- 14 dni roboczych.
– Czas realizacji zamówienia w przypadku zamówień indywidualnych liczony jest od  liczony jest od momentu ostatecznej akceptacji elektronicznego projektu, albo od momentu wpłaty pieniędzy za całe zamówienie na konto Artirea –  w zależności od tego, która z czynności została wykonana jako ostatnia

 

3. DOSTAWY I KOSZT WYSYŁKI

– Zakupiony towar wysyłany jest za pośrednictwem kuriera DPD lub inpost
– W razie osobistego odbioru należy dokonać przedpłaty na nasze konto bankowe
– odbiór osobisty w Lublinie możliwy jest po wcześniejszym kontakcie mailowym
 

4. CENY I WARUNKI ZAPŁATY

– zapłaty dokonuje się poprzez przelew bankowy
– przesyłki są nadawane po zaksięgowaniu wpłaty za całość zamówienia
– ceny podane w cenniku są aktualne
 

5. ZAPROSZENIA ŚLUBNE

– minimalna liczba zamawianych zaproszeń wynosi 15 sztuk
– zamówienia od 1- 10 sztuk traktowane są jak próbki i wysyłane są z losowo wybranym tekstem, czcionką, ozdobnikami itp.
– cena oferowanych zaproszeń obejmuje nadruk tekstu bez personalizacji, to znaczy, że w miejscu imion i nazwisk gości pozostaje wykropkowane miejsce gotowe do późniejszego wpisania gości. – personalizacja na zaproszeniach – dodatkowo płatna 0, 40 gr/ szt. 
– minimalna ilość zaproszeń przy domówieniu to 10 sztuk. Zaproszenia z domówień wykonywane są BEZ PERSONALIZACJI. Czas oczekiwania na domówione zaproszenia to 9 dni roboczych od momentu zaksięgowania kwoty na naszym koncie. 
– zaproszenia oferowane są w dwóch wersjach tekstowych. Jako zawiadomienie o ślubie (bez informacji o weselu i potwierdzeniu przybycia) i jako standardowe zaproszenie zawierające zarówno informacje o ślubie, weselu i potwierdzeniu przybycia 
– Zaproszenia są składane ręcznie, dlatego też mogą się nieznacznie od siebie różnić.
– zadruk zaproszeń oraz dodatków w oparciu o technologię atramentową. W przypadku niektórych fontów może wystąpić efekt „strzępienia” czcionki
– Elementy pozłacane i posrebrzane nie są wykonywane metodą hot stampingu, dlatego też w niektórych przypadkach na elementach objętych metaliczną folią  mogą pojawić się niewielkie ubytki. 
 
6. Dane do projektów
– kupujący zobowiązuje się wypełnić wszelkie formularze zamówienia z szczególną dokładnością, zgodnie z wytycznymi
– Artirea prosi o dokładne sprawdzenie danych, szczególnie, jeśli chodzi o wysyłkę tekstów zaproszeń oraz o dane w tekście zaproszenia i przy nazwiskach gości. Znacznie ułatwia i skraca to realizację zamówienia
– po otrzymaniu elektronicznego projektu kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia wykonanego projektu (literówki, daty, numery telefonów, miejsca, itp.) i zgłoszenia błędów.
– Klient zobowiązuje się sprawdzić projekt i jeśli nie ma dalszych uwag mailowo przesyła następującą treść: Akceptuję projekt do druku.
– ostateczna akceptacja projektu jest równoznaczna z brakiem możliwości wprowadzenia dalszych zmian w projekcie.
– Gdy projekt został ostatecznie zaakceptowany przez kupującego (wyrażona została zgoda na druk) pomimo widocznych błędów merytorycznych, błędy te nie będą mogły być podstawą reklamacji
–  zespół Artirea w żaden sposób nie ingeruje w przesłane przez kupującego teksty, czy listy gości.
– listy gości powinny zostać dostarczone do sprzedającego w formie ODMIENIONEJ
– istnieje możliwość wykonania projektu zaproszenia w wersji obcojęzycznej, według tłumaczenia dostarczonego przez klienta. Artirea nie dokonuje tłumaczenia. 
– Artirea w żaden sposób nie ingeruje w nadesłane w formularzu dane. Jeśli klient popełnił błąd w formularzu i nie zweryfikował błędu (np podczas nanoszenia poprawek na projekt), a zaproszenie zostało wydrukowane w tym własnie błędem Artirea nie ponosi za to żadnej odpowiedzialności. A błąd nie może być podstawą reklamacji. Tyczy się to zarówno danych w formularzu jak i poprawek przesyłanych drogą mailową.  
 

7. REKLAMACJE

– odnoszą się do błędów w tekście zaproszeń, lub dodatków
 
7. 1. Reklamacje zostają uwzględnione, gdy:
– wydrukowana wersja różni się od tej zaakceptowanej przez kupującego, tj. w tekście pojawiają się błędy merytoryczne, litrówki, błędy w datach, nr telefonów i imionach i nazwiskach, które nie pojawiły się na zaakceptowanym projekcie zaproszenia.
-otrzymany towar uległ zniszczeniu w czasie transportu. Warunkiem uznania reklamacji jest sprawdzenie towaru przy dostawcy i gdy uległ on zniszczeniu – spisanie wraz z doręczycielem protokołu reklamacyjnego. Gdy towar ulegnie zniszczeniu w czasie transportu kupujący niezwłocznie informuje o tym sprzedającego za pośrednictwem maila i odsyła na swój koszt otrzymaną przesyłkę.
– reklamacji należy dokonać w ciągu 7 dni po otrzymaniu przesyłki
– przesyłki pobraniowe odesłane do Artirea nie będą odbierane
 
7. 2. Reklamacji nie podlegają:
– różnice kolorystyczne pomiędzy projektem elektronicznym, a materialnym zaproszeniem lub dodatkiem ślubnym. Wynikają one z indywidualnych ustawień monitora oraz różnicy w kolorystyce RGB i CMYK, dlatego nie mogą być podstawą reklamacji.
– ręcznie wykonywane zaproszenia mogą minimalnie różnić się od siebie, a nieznaczne różnice – ze względu na rękodzielnictwo – nie mogą być podstawą reklamacji
– błędy merytoryczne, które zostały pominięte i niezgłoszone przez zamawiającego na etapie ostatecznej akceptacji projektu.
– jeśli kupujący ma zastrzeżenia co do wydruku, rodzaju papieru, jego grubości itp, a wcześniej nie zamówił próbki zaproszenia by zapoznać się z produktem, reklamacja nie będzie uwzględniana. 
 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 
– Prezentowane wzory zaproszeń, zdjęcia oraz elementy graficzne stanowią własność firmy Artirea. Koncepcje zaproszeń, zawartość strony internetowej oraz aukcji są chronione prawem autorskim i mogą być wykorzystane w celach komercyjnych jedynie za pisemną zgodą właściciela. Zgodnie z ustawą z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. 1994/24/83) za naruszenie praw własności, kopiowanie, powielanie i rozpowszechnianie przedstawionych treści oraz materiałów bez zgody właściciele podlega karze pozbawienia wolności do lat 2 lub grozi grzywną.
– Artirea zobowiązuje się wykonać zlecenie tak, aby było ono na możliwie najwyższym poziomie.
– Dane osobowe klienta są przetwarzane tylko w celu realizacji zamówienia.
– Artirea ma prawo odstąpić od zlecenia jeśli kupujący rażąco narusza regulamin zamówienia. 
– W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego

COPYRIGHT © 2017 ARTIREA – ORYGINALNE ZAPROSZENIA ŚLUBNE I DODATKI ŚLUBNE , – PIĘKNE, NIETYPOWE, NOWOCZESNE, ELEGANCKIE

AGENCJA SEO UNIT WARSZAWA